Normları ortaya çıkaran ve izleyen bir bilim olarak hukukun diğer bilimler karşısında yapısal ve işlevsel avantajları bulunuyor. Hukuk biliminin mesleğe aktarılmış görünümlerinde erkler, bilimsel kuram ve analiz sonuçlarının yaptırımlar yoluyla değişim yaratmasını destekliyor.

 

Temel handikap gördüğümüz; hukuk biliminin diğer bilim ve disiplinlerle yoğun işbirliği yaparak, elinde bulundurduğu avantajları kullanabilme yetisinin azalması. Yaşanabilirlik olgusunu bu kadar doğrudan ve yoğun olarak etkileyebilme gücüne sahip hukukun, daha evrensel ve daha multidisipliner içerikler, yöntemlerle barışık olmasının, tüm insanlığın lehine olduğunu savunuyoruz.

 

UDSR/DURS , akademik – kültürel – mesleki çalışmalarla; Kent hukuku, kentli hakları başta olmak üzere dördüncü kuşak insan haklarını da dikkate alan hukuk bilimi çalışmalarıyla medya, politika, yargı, eğitim ve diplomasi süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor.