Yaşanabilirlik olgusunun temel bileşenlerinden biri olan sağlık ile sosyal politikaların güçlendirilmesinin, bilimsel yaklaşımla daha ileri noktalara taşınacağını savunuyoruz. DURS olarak başta insan olmak üzere tüm canlıların dikkate alındığı yaşanabilirliğin sağlanabilmesi için risk ve çözümlere mental alanda ileri çözümler ortaya koyabilecek veriler, yorumlar sağlayabilmeyi hedefliyoruz.

Sağlık alanında, küreselleşme tarafından oluşturulan sorunlar ve çözümlerin insan ve toplum için sürekli izlenmesi gerekiyor. Sadece sağlık bilimi perspektifinden getirilen yaklaşımlar ya da politikaların sürdürülebilirliği konusunda ortaya koyabileceğimiz sorgulamaları, yapıcı ve literatür ya da uygulamaları geliştirecek bilimsel çalışmalarla destekleyerek oluşturma amacındayız.

UDSR/DURS, sosyal politikaların tüm insanlara sağlık ve esenlik sağlayan araçlar olduğunu; insanların yaşanabilirlik beklentileri ya da standartlarını etkilediğini kabul etmektedir.

Yaşanabilirliğin sürdürülebilirliği açısından, tüm canlıları kapsayan refah; adil ve insani koşullarda refaha erişim seçenekleri gerekmektedir. UDSR/DURS, gezegenimizde sürdürülebilir insani kalkınma çalışmalarında dönüm noktası olarak gördüğü 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını önemsemekte, BM öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaları desteklemekte, sağlık ve sosyal politikaları her bir hedef için yatay alan gerekliliği kabul etmektedir.