UDSR/DURS için, tüm dünyada katılımcı demokrasi ve hukuk devletinin, iyi yönetişimin onsuz olmazı olan Sivil Toplum, dünyada yaşayan her canlının yaşanabilirlik teminatıdır. Biyo ihtiyaçlardan mental ihtiyaçlara kadar, evrensel normlarla belirlenenlerin sağlanabilmesi için veya bireyin erişmek istediklerine ulaşabilmesi için sivil toplumculuk üçüncü sektör olarak önemsenmelidir.

Şeffaf, adil, denetlenebilir, hesap verebilir politikaların, projelerin sivil alandan kamusal yaşama veya özel yaşama ulaştırılabilmesi için uluslararası alanda üzerinde uzlaşılmış standartlarda sivil toplum çalışmaları, sürdürülebilir insani kalkınma için elzemdir.

UDSR/DURS, kendisinin sivil toplumculuk kapasitesini artıran ve başka sivil toplum yapılarına aktaran çalışmalar üretmekte ve bu konuda işbirlikleri geliştirmektedir.

UDSR/DURS, Reel politikanın hiçbir renk tonunu sahiplenmeyen sadece, gezegende canlıların onurlu ve adil yaşam koşullarına erişimini kolaylaştıran bilimsel çalışmaları destekleyerek var olmak isteyen entelektüeller, bilim insanları ve uzmanların kooperatif çalışmasıdır.

Politika yapıcılar, karar vericiler, uygulayıcılar için birey ve toplumu kamusal ve özel alanda işbirliğine özendiren çalışmalar gerçekleştirilmesi UDSR/DURS’un temel önceliklerindendir.