Sınırlı gezegen kaynaklarından yararlanmada, her canlı için risk kabul edilebilecek eşik değerlerin aşılması, Sanayi Devrimi sonrası dünyanın temel problemidir.

Türkiye ve Dünya, ertelenmesi olası olmayan aşınımları dikkate alan yöntemler, politikalar, uygulamalar için bilimsel düşüncenin tüm kategorilerinde ve evrelerinde yer almak zorundadır.

UDSR/DURS, sürdürülebilir insani kalkınma için Birleşmiş Milletler liderliğinde belirlenen kalkınma amaçlarını ve hedeflerini önemsemektedir. 2015’te Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülke tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılmak üzere kabul edilen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”, olarak belirlenen 17 Amacın ve 169 Hedefin sağlanabilmesine yardımı dokunacak bilimsel ve entelektüel çalışmalar gerçekleştirmek, gerçekleşenlere destek olmak UDSR/DURS’un ilkesel önceliklerindendir.