Cinsiyet ayrımcılığını yadsımayan düşünceler ve sosyal yapıların anlatım ve uygulama biçimleri, tüm insanlığın çözülmesi için çaba sarfettiği sorunların önemli kısmına kaynaklık yapmaya devam etmektedir.

Çocuk yaş evlilikleri, kadına karşı şiddet, mobing, insan haklarına ve kamusal hizmetlere erişimde ayrımcılık gibi sorunların çözümüne yönelik önermeler, normların tüm dünyada etkin kılınması UDSR/DURS’un öncelikleri arasındadır.

UDSR/DURS, siyasal, sosyal, ekonomik faaliyetlerde ve mesleki yaşamda cinsiyete dayalı ayrımcılığı azaltmaya, önlemeye yönelik faaliyetler öneren tüm otoritelerle, sivil toplum yapılarıyla ve akademik kuruluşlarla sıkı işbirliği içindedir.

Cinsiyet farkındalıklarını, temel ve yeni kuşak insan haklarına erişim engeli kabul etmen bireylerin yetiştirilmesinde bilimsel yaklaşım etkisini göstermeye devam etmektedir. Bilimsel çalışmalarla eğitim ve uygulama içeriklerinin ortaya çıkarılmasında, farkındalık yaratan projelerin uygulanmasında UDSR/DURS, ülkesel ve uluslararası düzeyde işbirlikleri geliştirmektedir. Özellikle yerel yönetimlerin bu alanda kapasitelerinin geliştirilmesi, politika yapıcıların çalışmalarının desteklenmesi, UDSR/DURS için önceliklidir.