Disiplin Kurulu Üyesi

Disiplin Kurulu Üyesi

Disiplin Kurulu Başkanı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (DR)Tez adı: After cold war era NATO alliance’xxs military interventions Comparative probe of Bosnia-Kosovo-Afghanistan-Libya cases (2014) Tez Danışmanı:(Mesut Hakkı CAŞİN)HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI KARA HARP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI/HARP AKADEMİSİ (YL) (TEZSİZ)KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI KARA HARP OKULU (DEKANLIK)/KARA HARP OKULU BÖLÜMÜ/KARA HARP OKULU PR. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL…

Disiplin Kurulu Üyesi

Disiplin Kurulu Üyesi

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden 2003 yılında mezun oldu. Medya dünyasında ilk çalışmalarına 2000 yılında İstanbul ATV haber merkezinde başladı. İstanbul ve Ankara’da dönem dönem stajlar yapan Akdağ, 2003’te Ankara’da Sabah Gazetesi’nde diplomasi muhabirliği, editörlük, dünya ve Türkiye’nin siyasi figürleri ile özel röportajlar, gerçekleştirdi. AVrupa Birliğü, müzakereler konularını uzmanlık alanları seçerken bir yandan da yaşam,…