UDSR/DURS, varlığını bilim dünyasında konuşlandırmaktadır. Bilimsel düşünce ve pratiklerin ortaya çıkarılmasında Türkiye ve Dünyada kabul görmüş değerlerden oluşan Danışma Kurulumuz, çalışmalarımızda motivasyon ve deontolojinin sağlanmasında yol göstericidir.

Kendi alan ve disiplinlerinde yaşanabilirliği destekleyen çalışma ve eserleriyle temayüz eden Kurul Üyelerimiz, toplum yararına bilim süreçlerinde UDSR/DURS’un perspektifini de tarif etmektedir.

Denetleme Kurulu

Denetleme kurulu Başkanı

Denetleme Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu Y. Üye

Denetleme Kurulu Y. Üye

Denetleme Kurulu Y. Üye