Kentsel Gelişim ve Yaşanabilirlik bağlamında sosyal araştırmalar, bu alandaki karmaşıklıktan dolayı disiplinlerarası işbirliğini gerektirmektedir.

Canlı habitatlarının her birinin gezegende yaşadıkları sorunlardan kaynaklanan yaşanabilirlik riskleri, akademik kuruluşlarla, politika yapıcılarla, sivil toplumla, medyayla, ülkesel ve uluslararası kuruluşlarla paydaşlıklar sağlamayı sivil bilim için zorunlu hale getirmiştir.

Hipotezden raporlamaya kadar bilimsel çalışmaların tüm aşamalarında katkı sağlayan kurumlar ve bireyler ile ortaklıklar, ağlar oluşturulması için UDSR/DURS, reel politikadan uzak, nesnel bilime yakın bir noktada bulunmaktadır. Bu koşulun gerekliliğine inanan ortaklarımızın sayısını artırabilmek önceliklerimiz arasında bulunmaktadır.