Profesör İbrahim Sirkeci, Edinburgh Napier Üniversitesi, Coventry Üniversitesi, Hertfordshire Üniversitesi, Northampton Üniversitesi, ve Galler Trinity Saint David Üniversitesi ve International British Business School’da doktora ve MBA programlarında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2005-2021 yılları arasında Regent’s University Londra’da İşletme Fakültesi’nde bölüm başkanlığı ve dekan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Bristol Üniversitesi’nde ve Atılım Üniversitesi’nde de görev yapan Sirkeci aynı zamanda Transnational Press London’ın genel yayın yönetmenidir. Doktorasını Coğrafya alanında Sheffield Üniversitesi’nden, lisans derecesini ise Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Bilkent Üniversitesi’nden alan Sirkeci University College London’dan ve Yükseköğretim Yüksek Öğretiminde Eğitmenlik Sertifikasını almıştır.
Multidisipliner bir araştırmacı olarak çalışmaları çoğunlukla insan hareketliliği, işgücü piyasaları, nüfus değişimi ve pazarlamayı kapsamakta olan Sirkeci güvensizlik kavramı etrafında kurduğu “göç ve çatışma modelini” geliştirmiş ve “ulusötesi bağlantılı/mobil tüketiciler” terimini literature kazandırmıştır. Sirkeci’nin geçmiş araştırmaları Dünya Bankası, Ria Money Transfer, Avrupa Komisyonu ve British Academy gibi kuruluşlar tarafından desteklendi. Birçok derginin yayın kurullarında görev yapan Sirkeci Transnational Marketing Journal, Migration Letters, Remittances Review ve Göç Dergisi gibi önemli süreli yayınların kurucusudur. Kitapları arasında COVID-19 and Migration: Understanding the Pandemic and Human Mobility (2020), (COVID-19 ve Göç: Pandemi ve İnsan Hareketliliğini Anlamak), Turkey’s Syrians: Today and Tomorrow (2017) (Türkiye’nin Suriyelileri: Bugün ve Yarın), Migration and Remittances during the Global Financial Crisis and Beyond (2012) (Küresel Finansal Kriz ve Ötesi Sırasında Göçmen Dövizleri), ve Cultures of Migration (2011) (Göç Kültürleri) bulunmaktadır. Sirkeci, 2012 yılından bu yana her yıl düzenlenen Göç Konferanslarının başkanlığını yürütmektedir.
Web: https://sirkeci.uk
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/sirkeci/