Narlı Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Eğitim Bölümü’nde (Felsefe Major, Sosyoloji Minor) Bölüm birincisi olarak tamamlamıştır. Aynı Fakültede İnsan Bilimleri Bölümü’nde Lisans Üstü çalışmalarına başlamış ve asistan olarak görev almıştır. 1983 yılında Devlet bursu ile Malezya’da University Sains Malezya Üniversitesi’nde Siyaset Sosyolojisi dalında başladığı doktora eğitiminini 1987 yılında tamamlamıştır. ABD’nin saygın burslarından Eisenhower Fellowship bursunu 1993 yılında kazanarak ABD’te çalışmalar yürütmüştür. Narli Bahçeşehir Üniversite’nde Sosyoloji Bölümü’nü kurmasını takip eden 2006 yılından bu yana Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi Toplum, Sağlık, Davranış ve Önlem Alma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurucu direktörü olarak 2012 yılından bu önlem alma çalışmaları yürütmektedir.

Narlı, bu görevinden önce Bahçeşehir Üniversitesi rektör yardımcısı olarak (2005 Eylül-2006 Eylül) ve Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 2003 yılında kurucu dekan olarak görev almıştır. Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün de kurucu başkanı olan Narlı, bu göreve gelmeden önce de 1987-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 1995 yılında doçentliğe, 2001 yılında profesörlüğe yükseltilmiştir. Marmara Üniversitesi’nde Ortadoğu Enstitüsü’nde de yönetici olarak görev almış, ders vermiş ve yüksek lisans/doktora tezleri yönetmiştir. Verdiği yüksek lisans ve doktora dersleri Ortadoğu’da insan hareketliliği, toplum ve siyaset, Güneydoğu Asya’da din, modernleşme ve siyasi hareketler konularını kapsamıştır.

Narlı; “sosyal-cinsiyet”, “Ortadoğu ülkelerinde toplum ve siyaset”, “Islami hareketler”, “kaçak göç”, “asker-sivil ilişkileri”, “siyasal hafıza”; “Suriyeli mülteciler; dijital araçlar ve sosyal uyum” konuları gibi geniş bir yelpazede araştırmalar gerçekleştirmektedir. Narlı’nın bu alanlarda çok sayıda yayımlanmış makalesi bulunmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerindeki araştırma kurumları ile yoğun iş birliği içinde çalışmalarını yürütmektedir.