Prof. Dr. Ruşen Keleş, 1932’de Trabzon’un Araklı ilçesinde doğdu. Trabzon Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) giriş sınavını kazanarak Mülkiye öğrencisi oldu. Öğrencilik döneminde Milli Türk Talebe Federasyonu altında, Cumhuriyetçi, Kemalist ve barışçıl öğrenci hareketleri içinde yer aldı. 1954’te SBF’nin şimdiki “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü”nün karşılığı olan “İdari Şube”den mezun oldu. Kaymakamlık stajı yapmak üzere Edirne Valiliği İl Maiyet Memurluğu’na atandı; aynı görevi İstanbul Valiliği’nde sürdürdü. Daha sonra Kısıklı’da bucak müdürlüğü, İstanbul’un Fatih ve Bursa’nın Keleş ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerini üstlendi.

1956’da SBF’de Şehircilik Kürsüsü (bugünkü adıyla “Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı”) asistanı oldu. Asistanlığı sırasında, sınavlarını vererek Hukuk Fakültesi diploması ve ardından avukatlık stajını da tamamlayarak avukatlık ruhsatı aldı.

SBF ile New York Üniversitesi arasındaki işbirliği ve değişim programı çerçevesinde, 1937 yılının sonunda ABD’ye gönderildi. ABD’deki ikinci yılını MIT’de doktora tezi üzerindeki çalışmalarla geçirdi. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin ardından, ABD’de daha uzun kalma önerilerine karşın yurda dönmeyi yeğledi. 1961’de doktorasını tamamladı. 1965’te doçent oldu ve fakültede “Mahalli idareler Tatbikatı” derslerini vermeye başladı. Beş yıl süreyle bu dersi ve doktora düzeyinde “Bölge Planlaması” derslerini yürüttü. Prof. Fehmi Yavuz ile Kentleşme Politikası (Şehircilik) derslerinin yükünü paylaştı. 1968-70 yılları arasında, Fulbright’ın desteği ile konuk öğretim üyesi olarak California Üniversitesi’nin UCLA ve Berkeley yerleşkelerinde, Institute of Public Affairs ve Department of City and Regional Planning’de geçirdi.

Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından Şubat 1971’de profesörlüğe yükseltildi.12 Mart 1971’de gerçekleşen askerî müdahalenin ardından yönetime gelen hükümetin kendisine önerdiği “İmar ve İskân Bakanlığı” görevini reddetti. 1984’te Sadi Irmak Hükümeti’nin; daha sonraları Bülent Ecevit’in yaptığı milletvekilliği, belediye başkanlığı da dâhil benzer önerileri reddederek siyasetin uzağında kalmayı yeğledi.

1971-75 yılları arasında SBF Dekanlığı görevini yürüttü. 1976-77’de Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi’nde konuk öğretim üyesi olarak çalıştı. 1981’de Japon Vakfı’nın çağrılısı olarak Tokyo’da, International Christian University Institute of Social Sciences’ta dersler ve konferanslar verdi. 1987 yılında da Japonya’da bir yıl süreyle, Institute of Developing Economies’de konuk araştırmacı olarak görev yaptı.

1976-83 yılları arasında Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 1986’dan itibaren, kurucularından ve mütevelli kurulu üyelerinden olduğu Uluslararası Biyopolitika Vakfı’nın Yunanistan, Türkiye ve başka ülkelerdeki çalışmalarına aktif olarak katıldı. O çerçevede yaptığı yayınlar ve etkinlikler nedeniyle, 1993 yılında Abdi İpekçi Özel Barış Ödülü’nü aldı. Aynı yıl, Japon İmparatorluğu Altın Işıklar Nişanı ile ödüllendirildi.

1979-1989 yılları arasında. Birleşmiş Milletler Türk Demeği’nin başkanlığını yaptı. Belediyecilik, kooperatifçilik ve çevrecilik hareketlerinin, saygın meslek kuruluşlarının ve gönüllü örgütlerin danışma kurullarında görev yaptı. 25 yıla yakın süren Konutbirlik Danışma Kurulu Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği, Türkkent Danışma Kurulu üyelikleri görevlerini yürüttü.

Ankara Üniversitesi Çevre Araştırmaları Merkezi’nin ilk müdürü olarak bu görevini 1999’a kadar sürdürdü. Şehircilik Kürsüsü Başkanlığı ve Ernst Reuter Araştırma Merkezi Müdürlüğü gibi görevleri de emekliye ayrıldığı 1999 yılı sonuna kadar sürdü. 1998’den bu yana, KKTC’de Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, İşletme ve Ekonomi, Hukuk ve Mimarlık Fakültelerinde dersler vermektedir.

Avrupa Konseyi bünyesinde oluşturulan ve Yerel Yönelimler Özerklik Şartı’nın uygulanmasını izlemekle görevli Bağımsız Uzmanlar Kurulu’nda 1994’te aldığı görevini sürdürmektedir. Azerbaycan’ın Avrupa Konseyi üyeliğine kabul edilmesinde etkili oldu. Avrupa Yerel Yönetimler Derneği’nin kurucularındandır. Dernek adına 1998’de HABİTAT’ın yürüttüğü, Dünya Yerel Yönetimler Özerklik Şartı taslağının hazırlanması sürecinde de görev aldı ve Derneği Nairobi’de (Kenya) temsil etti. 1970-2000 yılları arasında, BM HABİTAT Merkezi’ne, azgelişmiş ülkelerde kentleşme ve konut sorunları üzerine inceleme ve araştırma yazanakları sundu. “Ortadoğu Ülkelerinde Kentsel Gelişme İçin Örgütlenme” yazanağını hazırlarken, BM danışmanı olarak Ürdün, Irak ve Kuveyt’in kimi kentlerine görev gezileri yaptı. Ayrıca, 1998-2003 yılları arasında, BM Dünya Çevre İzlencesi’ne bağlı olarak Barselona Sözleşmesi çerçevesinde oluşturulmuş olan Split (Hırvatistan) ve Sophia Antipolis (Fransa) kentlerindeki araştırma merkezlerinin çalışmalarına kent yönetimi danışmanı olarak katıldı.