SKA ANA TEMA

ÇALIŞMA ADI

Proje

Araştırma

Etkinlik

Açlık

Kentleşme Sürecinde Açlık, Yoksulluk ve İnsani Yardım

 

 

 

Barış ve Adalet

Kentlerde Kent Hakkı ve Kentli Hakları İzleme Raporu

 

 

 

Hemşehri Dernekleri Oryantasyonu

 

 

 

Suriyelilerin Geri Dönüş Koşulları - Geride Bıraktıkları Hak ve Varlıklara Erişimleri

 

 

 

Erişilebilir ve Temiz Enerji

Yeşil Ekonomi ve Kentlerin Uyum Profili

 

 

 

Akıllı Kent Çalıştayı

 

 

 

Eşitsizliğin Azaltılması

Yerel Yönetimler ve Kadın Hakları İzleme Raporu

 

 

 

İklim Eylemi

İklim Değişimi ve Kentsel Yaşanabilirlik

 

 

 

İnsana Yakışır Ekonomik Büyüme

Kentlerde Pandemi Sonrası Sosyal Resesyon

 

 

 

Karasal Yaşam

Yerel Yönetimlerin Doğal Alanlardan Yeşil Alanlara Kent Ekolojisi Anlayışında Değişim

 

 

 

Nitelikli Eğitim

Kentli Gençlerde İstihdam Beklentileri

 

 

 

Genç Kızlarda Ergen Hijyeni

 

 

 

Sağlık

Pandemi Sürecinde Sağlıklı Kent İzleme Raporu

 

 

 

Avrupa Birliği “Bizi Bağlayan şeyler” Programı Çocuk ve Gençlerin Psiko Sosyal Direnim ve Sosyal Uyum Süreçlerinin Desteklenmesi (Sd4/Cov/0384) Projesi 

 

 

 

Sanayi, Yenilikçilik, Girişimcilik

Kentlerin Kadın Girişimciliği Profili

 

 

 

Sorumlu Üretim ve Tüketim

Kırsal Kalkınma ve Kentsel Tedarik Organizasyonlarında Belediyelerin Rolü

 

 

 

Sudaki Yaşam

Kıyı Kentlerinde Turizm Yönetişimi

 

 

 

Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam

Köylerin Mahalleye Dönüşümün Sosyal Etkileri II

 

 

 

Afet Direnim Oryantasyonu

 

 

 

İstanbulsuz Türkiye

 

 

 

Göç, Kentsel Gelişim ve Yaşanabilirlik (İstanbul)

 

 

 

Göç, Kentsel Gelişim ve Yaşanabilirlik (Yunanistan - Midilli)

 

 

 

Göç, Kentsel Gelişim ve Yaşanabilirlik (Suriye - Afrin / İdlib)

 

 

 

Kentsel Yaşanabilirlik endeksi

 

 

 

Göç Blokajında Kentsel Yaşanabilirlik

 

 

 

Temiz Su ve Sıhhi Koşullar

Kentsel Alanlarda Su Rezervlerinin Kullanımı ve Su Hakkı

 

 

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kadınların …

 

 

 

Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Tarama Çalıştayı

 

 

 

Yoksulluk

Pandemi Sonrası Sosyal Resesyon

 

 

 

AVM'lerin Esnaf Üzerinde Etkisi